header accessoire dynamo

accessoires voor momentsleutels

7 SOORTEN ACCESSOIRES


accessoire-1 Draai- knop
accessoire-2 Ratel ratel
accessoire-3 Ratel ratel
accessoire-4 Vierkant vierkanten
accessoire-5 Opzet- steeksleutel
accessoire-6 "Kraaienpoot"- ringsleutel
accessoire-7 "Kraaienpoot"- “crowfoot”

Sleutel voorzien van een ratel J.372, een handvat S.305P en een dop.

hand-accessorie

3 soorten verloopstukken

type attachement

veiligheid bits

Accessoires voor momentsleutels ondergaan, bij het afslaan van de sleutel, krachtige slagen, die tot breuk kunnen leiden na een bepaald aantal malen herinstellen.

Het hiernaast afgebeelde diagram laat aan de hand van het soort verloopstuk, het aantal toegestane toepassingen zien dat niet overschreden mag worden i.v.m. het toegepaste koppel. Alvorens het max. aantal toepassingen te bereiken, moet het accessoire vervangen worden.

CourbeEmboutDyn-nl

controleapparatuur voor momentsleutels

KOPPELCONTROLE binnen
ieders handbereik!

e.2000

Eenvoudig en snel

  • Een zeer eenvoudig te gebruiken apparaat met een minimum instelling om fouten te voorkomen. Voor een snelle test alvorens de sleutel te gebruiken.

Breed koppelbereik

  • 3 apparaten voor een groot koppelbereik tussen 2 en 1000 Nm.

Veilig

  • Geen risico van verkeerd aflezen door de gebruiker: voorinstelling van een grenswaarde en van een aanwijzingstolerantie mogelijk via een rode, groene, rode LED. Uitgang RS232 voor traceerbaarheid.